Muziek als begeleiding naar ‘heler’ sterven

Citaat uit het boek: “Kijk, zijn voeten maken een dansje…” De zin van muziek aan het levenseinde.

Muziek als begeleiding naar ‘heler’ sterven

“U heeft kunnen lezen hoe muziektherapie tegemoet komt aan de meest uiteenlopende behoeften van patiënten in de stervensfase en hoe deze gekoppeld kunnen worden aan doelstellingen binnen de vier levensgebieden. Lichamelijke klachten kunnen worden verlicht, taalbarrières overwonnen, sociale contacten versterkt, emoties gekanaliseerd en het spiritueel beleven vormgegeven.

Binnen de muziektherapie zorgt de muziektherapeut voor de muzikale stroom en biedt keuzemogelijkheden met een lage drempel zodat de patiënt kan meebewegen binnen een kader van emotionele veiligheid.

Kun je niet meer actief meedoen en geen instrument meer bespelen, dan kun je altijd nog luisteren naar muziek die voor je gemaakt wordt want klank komt vanzelf bij je binnen; daar hoef je niets voor te doen. Maar waarom werkt muziek nou zo goed?

Eigen heilzame kracht

In het lichaam kan de werking van muziek zichtbaar gemaakt worden aan de hand van bijvoorbeeld het oplichten van hersengebieden op hersenscans en met bloedonderzoek kunnen chemische stofjes zoals ‘gelukshormonen’ worden aangetoond.

We kunnen ook specifieke menselijke eigenschappen beschrijven die worden aangesproken door muziek (en alle andere kunstvormen) en een heilzame werking hebben.

Het maken van muziek doet een beroep op je creatieve vermogens en daarmee wordt een gezonde, versterkende kracht aangesproken. Zelfstandig en in vrijheid keuzes kunnen maken, ook wel eigen regie of autonomie genoemd, is een andere gezonde kracht die in de mens aanwezig is en wordt aangesproken bij het maken van of het uitkiezen van muziek.

Bij het luisteren naar muziek kun je helemaal opgaan in de schoonheid ervan. Het sterke gevoel van harmonie dat hierdoor wordt opgewekt, heeft een heilzame en troostende werking.

Muziek heeft een sterk stromend en verbindend karakter en wanneer je je verbonden voelt, kun je meer dragen; verbinding schept draagkracht.

Tot slot heeft muziek het vermogen emoties te kanaliseren en geeft in een abstracte vorm de essentie van levensgebeurtenissen weer.

Muziek maakt gezond

Al de hiervoor genoemde vermogens: creativiteit aanspreken, autonomie inzetten, schoonheid beleven, verbinding ervaren en emoties kanaliseren hebben een versterkend effect op de mens. Ze helpen om de draagkracht te vergroten en de draaglast te verlichten.
Zo kun je in de kern de magische, gezond makende kracht van muziek omschrijven.

Slotakkoord

Muziek biedt tegenwicht tegen de stilte wanneer die ondraaglijk wordt. Aan de andere kant kan de stilte na muziek ruimte geven aan dat wat onhoorbaar en onuitspreekbaar is.

Met muziektherapie kun je iemand niet meer beter maken, maar wel begeleiding bieden langs de weg naar een ‘heler’ sterven en dat is een bijzondere en mooie taak.”

Bestel het boek